Què son les habilitats per a la vida?

Per habilitats per a la vida entenem totes aquelles habilitats que, enmig de les exigències de la vida de cada dia, ens ajuden a desenvolupar-nos com a persones i a encaminar-nos cap al sentit vital propi.

La OMS (Organització Mundial de la Salut) reconeix onze habilitats per a la vida i les classifica en tres grups: les habilitats emocionals, les habilitats socials i les habilitats cognitives.

HABILITATS-PER-A-LA-VIDA-FACTORIA-EDUCA

Habilitats emocionals

Gestió de les emocions i sentiments:

Identificar les emocions pròpies i les de les persones que ens envolten i saber-les expressar.

Gestió de l’estrès:

Identificar tensions físiques i emocionals i saber-les vehicular per restablir la fluïdesa de l’energia en el cos i en la ment.

Autoestima i regulació interna:

Posar consciència en qui sóc i gestionar les pors, les creences i l’alineació entre els valors i el sentit vital propi.

Habilitats socials

Defensa o advocació:

Defensar, de manera apassionada i constructiva, una causa o una idea. Ser capaç de liderar i crear equip per aportar una millora a l’entorn i a la societat.

Negociació o refús:

L’escolta interna. Poder expressar el que sento, penso o necessito sense imposar o agredir i saber argumentar una idea i un posicionament vital amb fermesa i amabilitat.

Empatia:

Ser capaç d’entendre el posicionament emocional i vital d’una altra persona sense perdre el punt de referència propi.

Treball en equip:

Aportar les capacitats pròpies i reconèixer les capacitats dels altres membres del grup en benefici de portar endavant un objectiu comú. La diversitat suma.

Comunicació interpersonal:

L’escolta externa. Poder escoltar i comunicar-nos amb les persones que ens envolten en un intercanvi basat en el respecte i en el benestar i creixement com a persones.

Habilitats cognitives

Pensament crític:

La capacitat d’establir un criteri propi sobre el món i un mateix i no deixar-se influir de manera passiva per criteris aliens. Dubtar, reflexionar i avaluar.

Presa de decisions:

Aprendre a marcar objectius específics, mesurables, abastables, realistes i realitzables. Avaluar, tenir capacitat d’anàlisi i pensar solucions. Capacitat de gestionar temps i processos.

Solució creativa de problemes:

Enfocar reptes en comptes d’enfocar problemes. Pensar solucions alternatives per fer avançar projectes de qualsevol mena

Creiem en les persones

Missió

  1. Crear una societat emocionalment sana, lliure i feliç
  2. Desenvolupar persones respectuoses, tolerants, responsables i conscients de les seves capacitats
  3. Ampliar el coneixement i empoderar a les persones en la seva projecció vital
  4. Oferir un mètode d’aprenentatge actiu, participatiu i experiencial
  5. Fomentar la consciència per a la salut de les persones que hi treballen en empreses i organitzacions en els aspectes físic, emocional i mental

Valors

Ens mou el creixement constant, el compromís i la responsabilitat i sabem que amb passió, alegria i cooperació el nostre projecte té la raó de ser.

Innovació

Cada projecte està especialment creat segons els destinataris a qui ens dirigim. Ens nodrim d’experiències viscudes i seguim investigant per portar a la pràctica el que hem après per seguir evolucionant com a formadores.

Català Español
error: Content is protected. Thank\'s :))