les nostres disciplines

Mindfulness

El mindfulness o atenció plena és un estat de la ment i de la consciència i, alhora, una tècnica o un tipus de meditació. Aquest tipus de meditació prové de la filosofia budista encaminada a treballar i a cultivar l’atenció plena de la ment a l’ara i aquí. A través de la pràctica continuada de l’atenció plena la persona experimenta beneficis físics, mentals i emocionals.

Focusing

El Focusing permet a la persona entrar en contacte amb la saviesa interna del seu cos, fer-la present i conscient, escoltar-la i acceptar-la. I, de la mateixa manera, posar atenció en la seva interacció amb l’entorn (experiencing). Durant el procés d’enfocament corporal, la persona pot prendre consciència i percebre la sensació global del seu cos (sensació sentida o felt sense) en relació a les seves emocions i donar-hi un significat.

El focusing, en definitiva, permet ensenyar el procés de canvi i desenvolupament personal a través de la connexió amb la consciència corporal.

Acompanyament Conscient

L’Acompanyament Conscient ajuda a les persones a treure el seu màxim potencial. L’objectiu és acompanyar a pensar, descobrir i gestionar la vàlua de cadascú. En aquest sentit, treballem amb plans d’acció destinats a aconseguir les fites marcades.

PNL

La programació neuro-lingüística (PNL) és definida com l’estudi de l’estructura de l’experiència subjectiva i del que d’això se’n deriva. És a dir: la PNL estudia les estratègies mentals que utilitzem per construir el nostre model del món (com processa la informació el nostre cervell) . L’objectiu és aconseguir resultats excepcionals en l’àmbit de la comunicació tant amb els altres com amb un mateix.

La PNL no es qüestiona el perquè fem les coses, sinó el com les fem.

Escriptura creativa, persuasiva i emocional

L’escriptura creativa impulsa el desenvolupament i la transformació de les persones. Hi intervé la creació, la imaginació i la competència literària. En la seva vessant persuasiva, l’escriptura creativa treballa l’art de convèncer i, en la vessant emocional, incideix en el poder curatiu de les paraules.

Creativitat aplicada

La Creativitat aplicada consisteix a aplicar la creativitat  i desenvolupar innovació centrada en les persones per donar solucions a les seves necessitats reals. Amb aquesta finalitat utilitzem mètodes com ara el Design Thinking o la Co-creació que es basen en la col·laboració, observació, experimentació i continua avaluació dels resultats obtinguts.