Metodologia

“Allò que escolto, ho oblido. Allò que veig, ho recordo. Allò que faig, ho entenc”. Confuci

Els programes son pràctics, fomentem les dinàmiques participatives Tot i que acompanyem les sessions de material teòric, sempre les enriquim amb exemples concrets i, promovem, sobretot, l’experiència vivencial del grup i de cada persona.

A través de dinàmiques vivencials, participatives i creatives, creem un espai de confiança i seguretat. D’aquesta manera, podem abordar i aprofundir en els diversos continguts que sorgeixen fomentant sempre la participació activa i l’interrelació entre els participants.

Disciplines

Moviment expressiu i creatiu

El Moviment expressiu i creatiu fomenta la creativitat i la curiositat. L’objectiu és activar la intel·ligència corporal i cinestèsica. Això permet ampliar la consciència en relació a un mateix i als altres, promovent l’autoestima, l’empatia i la creativitat.

Focusing

El Focusing permet a la persona entrar en contacte amb la saviesa interna del seu cos, fer-la present i conscient, escoltar-la i acceptar-la. I, de la mateixa manera, posar atenció en la seva interacció amb l’entorn (experiencing). Durant el procés d’enfocament corporal, la persona pot prendre consciència i percebre la sensació global del seu cos (sensació sentida o felt sense) en relació a les seves emocions i donar-hi un significat.

El focusing, en definitiva, permet ensenyar el procés de canvi i desenvolupament personal a través de la connexió amb la consciència corporal.

Escriptura emocional

L’escriptura creativa impulsa el desenvolupament i la transformació de les persones. Hi intervé la creació, la imaginació i la competència literària. En la seva vessant emocional, incideix en el poder curatiu de les paraules.

Coaching i Acompanyament conscient

El Coaching i l’ Acompanyament conscient és un procés d’acompanyament perquè les persones puguin treure el seu màxim potencial. L’objectiu és acompanyar a pensar, descobrir i gestionar la vàlua de cadascú. En aquest sentit, treballem eines per facilitar aquest procés de descoberta i autoconeixement, amb plans d’acció destinats a aconseguir les fites marcades.

Mindfulness

El mindfulness o atenció plena és un estat de la ment i de la consciència i, alhora, una tècnica o un tipus de meditació. Aquest tipus de meditació prové de la filosofia budista encaminada a treballar i a cultivar l’atenció plena de la ment a l’ara i aquí. A través de la pràctica continuada de l’atenció plena la persona experimenta beneficis físics, mentals i emocionals.

Txi-kung o Qi gong

El Qi Gong o Txi kung és una tècnica mil·lenària, pròpia de la Medicina Tradicional Xinesa (MTX), orientada a treballar i potenciar l’energia vital i la salut física del nostre cos, ment i esperit. Es centra en exercicis senzills, estàtics i dinàmics que, acompanyats de la respiració,  ajuden a mobilitzar el Qi (energia). La seva pràctica permet despertar la nostra percepció de forma gradual i així harmonitzar el cos, la ment i les emocions.

PNL (Programació Neuro Linguística)

La programació neuro-lingüística (PNL) estudia les estratègies mentals que utilitzem per construir el nostre model del món (com processa la informació el nostre cervell) . L’objectiu és aconseguir resultats excepcionals en l’àmbit de la comunicació tant amb els altres com amb un mateix.

La PNL no es qüestiona el perquè fem les coses, sinó el com les fem.

Escriptura creativa i Storytelling

L’Storytelling és una tècnica vinculada a l’escriptura creativa, que permet crear històries en relació al teu producte o servei, per connectar emocionalment amb els teus clients.

Creativitat aplicada

La Creativitat aplicada consisteix a aplicar la creativitat  i desenvolupar innovació centrada en el client o usuari per donar solucions a les seves necessitats reals a través dels nostres productes o serveis. Amb aquesta finalitat utilitzem mètodes com ara el Design Thinking o la Co-creació que es basen en la col·laboració, observació, experimentació i continua avaluació dels resultats obtinguts.